ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Επαγγελματικός χώρος για τη συναρμολόγηση εργοστασιακών μηχανημάτων

Διαθέτουμε ευρύχωρες κλειστές αποθήκες που καταλαμβάνουν συνολική επιφάνεια 25.000 m2 στη Βενετία, πλησίον του λιμένα της Marghera. Οι αποθήκες μας διαθέτουν σιδηροδρομικές γραμμές που μπορούν να αξιοποιηθούν για πιθανή σύνδεση με το σταθμό της Βενετίας-Mestre.

Οι ευρύχωρες εγκαταστάσεις μας είναι κατάλληλες για τη συναρμολόγηση μηχανημάτων μεγάλων διαστάσεων.

Παρέχουμε, επίσης, πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η ενοικίαση μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης, με δυνατότητα ανύψωσης από 4 έως 50 τόνους, ανυψωτικά μηχανήματα, γεννήτριες ρεύματος και δυνατότητα κάλυψης των φορτίων με τη χρήση PVC που συρρικνώνεται με τη χρήση φλογίστρων.

 

 

Οι ιδανικές εγκαταστάσεις για τη συναρμολόγηση εργοστασιακών μηχανημάτων μηχανημάτων

Ένας μεγάλος χώρος για την πραγματοποίηση μεγάλων project

25.000m²

κλειστών εγκαταστάσεων

25 μέτρων

από το λιμάνι

600 μέτρα

σιδηροδρομικών γραμμών

3

γερανογέφυρες

Μέγιστη αποτελεσματικότητα: από την παραγωγή, στη μεταφορά

Οι ευρύχωρες εγκαταστάσεις μας, με 3 γερανογέφυρες στο εσωτερικό τους και σε στρατηγική τοποθεσία αποτελούν τον πλέον ιδανικό χώρο για τη συναρμολόγηση μηχανημάτων μεγάλων διαστάσεων, προκατασκευασμένων και μη, στον τομέα της ξυλουργικής, της βιομηχανίας και της μεταλλουργίας.

Ακολουθούμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία της συναρμολόγησης των εργοστασιακών μηχανημάτων από τον τόπο φόρτωσης έως και τη μεταφορά στον προορισμό του τελικού προϊόντος.

Η συναρμολόγηση των εργοστασιακών μηχανημάτων μεγάλων διαστάσεων σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και το σιδηροδρομικό δίκτυο, δίνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης του κόστους παραγωγής αλλά και μεταφοράς του προϊόντος, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση, βάσει των ξεχωριστών αναγκών κάθε πελάτη.