ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ

Οργάνωση αποθήκευσης

Διαθέτουμε εξωτερικές αποθήκες συνολικής επιφανείας 100.000m² πολύ κοντά στο λιμάνι της Marghera και επιπλέον, 50.000m² εντός της λιμενικής ζώνης, στη Fusina.

Διαχειριζόμαστε την αποθήκευση κάθε είδους φορτίων, χύδην, ειδικών και βαρέων, που ξεπερνούν τους 100 τόνους, χρησιμοποιώντας ιδιόκτητα οχήματα και μηχανήματα.

Εξειδικευμένοι ξυλοτεχνήτες με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων κατασκευάζουν, εντός της αποθήκης μας, ξυλοκιβώτια για την ασφαλή μεταφορά ειδικών φορτίων και μηχανημάτων. H συσκευασία των ειδικών φορτίων με τη χρήση ξυλοκιβωτίων, σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από το λιμάνι, μειώνει σημαντικά το κόστος της μεταφοράς.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η διαδικασία κρίνεται αναγκαία, ειδικά για τη μεταφορά ψηλών ειδικών φορτίων.

Συναρμολόγηση

Οι εγκαταστάσεις μας αποτελούν ιδανικό μέρος για την τελική συναρμολόγηση μεγάλων φορτίων.

Μεταφορά FAS

Η πολύ μικρή απόσταση από το λιμάνι διευκολύνει τις μεταφορές FAS με την άμεση φόρτωση των εμπορευμάτων στο πλοίο.

Αποθήκευση

Είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε ακόμα και τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες για αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και ΦΠΑ.

pastrello-autotrasporti-nazionali-internazionali-centinato-grecia
pastrello-autotrasporti-nazionali-internazionali-container-refrigerato
pastrello-autotrasporti-nazionali-internazionali-ribaltabile-40-piedi
pastrello-trasporti-nazionali-internazionali-trasporto-bancali

Οι εγκαταστάσεις μας στο Ούντινε

Διαθέτουμε μία αποθήκη στο San Giorgio di Nogaro 8.000m² εκ των οποίων τα 1.000m² είναι στεγασμένα.

Οι εγκαταστάσεις μας στην Ελλάδα

Διαθέτουμε μια αποθήκη στην Πάτρα 18.000 m² εκ των οποίων τα 1.000m² είναι στεγασμένα.