ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΑΛΥΒΑ

Αποθήκευση πρώτης ύλης

Οι υπηρεσίες μας στην αποθήκευση χάλυβα, περιλαμβάνουν την οργάνωση και την πραγματοποίηση της φορτοεκφόρτωσης και της μεταφοράς του φορτίου του χάλυβα.

Οργανώνουμε την αποθήκευση και τη μεταφορά πρώτων υλών με την άφιξή τους στο λιμάνι σε όγκους ή σε εμπορευματοκιβώτια.

Οργανώνουμε την εκφόρτωση και την αποθήκευση της πρώτης ύλης, χρησιμοποιώντας ανατρεπόμενα ρυμουλκούμενα των 20’’ και 40’’και συνεχίζουμε με την ταξινόμηση της πρώτης ύλης σε σωρούς, με βάση το βάρος και το είδος.

Λιμένας

Άφιξη του πλοίου με το φορτίο στο λιμένα της Marghera

Παραλαβή των φορτίων

Μεταφορά των container με τα φορτηγά

Ραδιομετρία

Ηλεκτρομαγνητικός έλεγχος του φορτίου

Τελωνείο

Διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων

Αποθήκευση

Εκκένωση των container στις αποθήκες μας

Μεταφορά

Φόρτωση των εμπορευμάτων σε φορτηγά για τη μεταφορά

Εκκένωση των container και εναπόθεση των στροφείων

Οργανώνουμε την αποθήκευση εξοικονομώντας χρόνο και χώρο

Πραγματοποιούμε την εκκένωση ή την φόρτωση των στροφείων στα container, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα για κάθε περίπτωση.

Αξιοποιούμε στο έπακρο τις ευρύχωρες εγκαταστάσεις μας, ταξινομώντας τα στροφεία σε σειρές, ώστε να έχουμε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα αποθέματα, ανάλογα με τη ζήτηση του πελάτη.

Οι κλειστές αποθήκες έχουν χωρητικότητα έως και 100.000 τόνους και διαθέτουν 3 κινητές γερανογέφυρες, για να εξασφαλίζεται η γρήγορη και ασφαλής φορτοεκφόρτωση των φορτίων.

Διαχειριζόμαστε τη φόρτωση και εκφόρτωση των σωλήνων, λαμαρινών, αξόνων, προφίλ και ράβδων σε container.

Για την ασφάλιση των φορτίων εντός των εμπορευματοκιβωτίων, χρησιμοποιούνται πιστοποιημένοι ιμάντες πρόσδεσης και υποκαπνισμένα ξύλα. Ο υποκαπνισμός ζητείται για την εξαγωγή των container σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Πραγματοποιούμε όλες τις παραπάνω διεργασίες με ιδιόκτητα οχήματα και εγκαταστάσεις.

Έτοιμος να ξεκινήσεις?

Οργάνωσε τη μεταφορά του φορτίου σου

Ετοιμος να φύγω?

Τακτοποιήστε τη μεταφορά
του φορτίου σας