ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΑΛΥΒΑ

Ειδικές μεταφορές βαρέων φορτίων για τη βιομηχανία του χάλυβα

Μεταφέρουμε βαριά ειδικά φορτία προϊόντων του χάλυβα, με ιδιόκτητα οχήματα σε όλη τη Βόρεια Ιταλία.

Οργανώνουμε και πραγματοποιούμε κάθε φάση της μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων χάλυβα βάρους έως και 85 τόνους, διασφαλίζοντας τη διαρκή παρακολούθηση της διαδικασίας.

Διαθέτουμε εγκαταστάσεις 200.000m² πλησίον του λιμένα της Marghera, που ενδείκνυνται για την αποθήκευση του φορτίου του χάλυβα

Ειδικές μεταφορές για βαριά φορτία

Μεταφέρουμε ειδικά φορτία βάρους έως 85 τόνων, πλάτους 3 μέτρων και μήκους έως 17 μέτρων, με ενημέρωση τουλάχιστον 24 ώρες πριν

Στροφεία

Λαμαρίνες

Προφίλ σιδήρου

Άξονες

Ράβδοι

Έτοιμος να ξεκινήσεις?

Οργάνωσε τη μεταφορά του φορτίου σου

Ετοιμος να φύγω?

Τακτοποιήστε τη μεταφορά
του φορτίου σας