ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΕΞΑΓΩΓΕΣ CONTAINER

Αποθηκεύσεις και μεταφορές για τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευματοκιβωτίων

Η άνω των 65 ετών εμπειρία μας στο χώρο των μεταφορών, μας επιτρέπει να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην οργάνωση και τον έλεγχο όλων των φάσεων της αποθήκευσης και μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων.

Το να απευθυνθείτε σε ένα μόνο συνεργάτη για την εισαγωγή-εξαγωγή των εμπορευματοκιβωτίων σημαίνει μείωση του κόστους αλλά και αυξημένη ασφάλεια.

Μεταφέρουμε και φορτοεκφορτώνουμε containers, φροντίζοντας για κάθε κομμάτι της μεταφοράς, από τη στιγμή της άφιξης του πλοίου μέχρι και τον τελικό προορισμό. Διαχειριζόμαστε τη φόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους χώρους μας και ασχολούμαστε με το υπόστρωμα του φορτίου και την πρόσδεση του στα containers. Πραγματοποιούμε τη ζύγιση των εμπορευματοκιβωτίων, τον υποκαπνισμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και φέρουμε εις πέρας τις τελωνειακές διατυπώσεις για την αναχώρηση του πλοίου.

Λιμένας

Άφιξη του πλοίου με το φορτίο στο λιμάνι

Τελωνείο

Διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων

Φόρτωση

Μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων στα φορτηγά

Αποθήκευση

Εναπόθεση των εμπορευματοκιβωτίων στις αποθήκες μας και εκφόρτωσή τους

Μεταφορά

Φόρτωση των εμπορευμάτων σε φορτηγά για τη μεταφορά

Έτοιμος να ξεκινήσεις?

Οργάνωσε τη μεταφορά του φορτίου σου

Ετοιμος να φύγω?

Τακτοποιήστε τη μεταφορά
του φορτίου σας