ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΖΥΓΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Ζυγαριά εμπορευματοκιβωτίων τύπου SOLAS VGM

Διαθέτουμε δύο πιστοποιημένες ζυγαριές τύπου SOLAS VGM για τη ζύγιση container και ειδικών φορτίων έως και 120 τόνους.

Η εξωτερική τοποθεσία των ζυγαριών επιτρέπει τη σωστή ζύγιση των ειδικών φορτίων, που εξέχουν ή είναι μεγάλων διαστάσεων πριν από την επιβίβαση τους στο πλοίο.

Το προσωπικό μας είναι εξειδικευμένο για την ορθή ζύγιση, την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων ως προς το βάρος (ζυγολόγιο SOLAS VGΜ), πριν την επιβίβαση του φορτίου στο πλοίο.

Έτοιμος να ξεκινήσεις?

Οργάνωσε τη μεταφορά του φορτίου σου

Ετοιμος να φύγω?

Τακτοποιήστε τη μεταφορά
του φορτίου σας