Η εταιρία μας

Είμαστε μεταφορική εταιρία με έδρα στη Marghera, εξειδικευμένη στη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση ειδικών φορτίων.

Με μια πολυετή εμπειρία, μεγαλύτερη των 65 ετών, οργανώνουμε και πραγματοποιούμε διεθνείς μεταφορές.

1952

Η δημιουργία της εταιρίας

  • Ο Emilio Pastrello ιδρύει την εταιρία με έδρα το Campalto, στη Βενετία

1999

Μεταφορά των
εγκαταστάσεων

  • Η εταιρία μεταφέρεται εντός του λιμένα της Marghera
2005

Η ανάπτυξη

  • Η εταιρία Pastrello επεκτείνεται σε εγκαταστάσεις 50.000m²
2013

Η επέκταση

  • Εγκαίνια νέας θυγατρικής εταιρίας 8.000m² στο San Giorgio di Nogaro
2015

Αποθήκες

  • Εγκαίνια νέων εγκαταστάσεων 50.000m² στο λιμένα της Fusina
2016

Θυγατρική εταιρία στην Ελλάδα

  • Εγκαίνια νέας θυγατρικής εταιρίας, κοντά στο λιμάνι της Πάτρας, στην Ελλάδα

2019

Στάση σιδηρόδρομου

  • Αγορά εγκαταστάσεων 150.000m² πολύ κοντά στο λιμάνι της Marghera